Kennismaken?

Aanmelden groep 1/2
Voor een kennismakingsgesprek op locatie Havixhorst, kunt op contact opnemen met Jan Willem van der Kaaij, telefoon  0172-442868 of e-mail janwillemvanderkaaij@morgenwijzer.nl
Voor een kennismakingsgesprek op locatie Batenstein, kunt u contact opnemen met Jan Willem van der Kaaij, telefoon 0172-437748 of e-mail janwillemvanderkaaij@morgenwijzer.nl

Aanmelden andere groepen
Wij willen de tijd hebben om met u het kennismakingsgesprek te voeren en daarna zorgvuldig te onderzoeken of wij als school uw kind een passend aanbod kunnen bieden. Dit is de standaardprocedure voor aanmeldingen van leerlingen die al op een andere school zitten. Voor een kennismakingsgesprek, kunt u contact opnemen met Jan Willem van der Kaaij (zie gegevens hierboven). 

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn de volgende groepen gesloten voor zij-instroom: 

Batenstein: 
Groep 3, 5, 6 en 7. In groep 2 is beperkte instroom mogelijk en zullen de ondersteuningsbehoeften doorslaggevend zijn. 

Havixhorst: 
Groep 4, 6, 7 en 8.