Medezeggenschapsraad

Waar houdt de MR  zich mee bezig?

Binnen de MR houden we ons komend schooljaar bezig met ondersteuning van de school bij punten zoals de kwaliteit van de school en het onderwijs.
Hiernaast wil de MR waar mogelijk het team van de Hobbitburcht ondersteunen, bijvoorbeeld bij het personeelsbeleid, ziekteverzuimbeleid etc.

Tevens zal de MR zich sterk maken om het team te ondersteunen in contacten met het bovenschools management. De MR zal ook een rol spelen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Robin Esman (ouder) zit namens onze school in de GMR. Mochten er belangrijke zaken besproken worden, dan komen we hier via Ouderportaal op terug.

Samenstelling van de MR
Oudergeleding
Robin Esman Voorzitter
Annejet Reijneveld
Sahilla Ekadouren
vacature

Personeelsgeleding
Bas van der Tang Secretaris
Dewi Oudejans
Arianne Doelman     
Fieke Schuilingh


Het e-mailadres van de MR is: mr.hobbitburcht@morgenwijzer.nl

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn de volgende groepen gesloten voor zij-instroom: 

Batenstein: 
Groep 3, 5, 6 en 7. In groep 2 is beperkte instroom mogelijk en zullen de ondersteuningsbehoeften doorslaggevend zijn. 

Havixhorst: 
Groep 4, 6, 7 en 8.