Continurooster

Op De Hobbitburcht hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Junis Kinderopvang helpt ons met de organisatie van het continurooster. Zij zorgen zij voor pedagogisch medewerkers en overblijfkrachten, die samen met de leerkrachten de middagpauze organiseren. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage van € 120,00 per schooljaar gevraagd. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een betalingsverzoek.

Informatie voor nieuwe ouders

Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Locatie Batenstein Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 4 en 8.
In de groepen 3, 6 en 7 is alleen plaats wanneer er geen extra ondersteuning nodig is. 
Locatie Havixhorst Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er in schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in de groepen 2/3,  6/7 en 8.
In groep 4/5  is alleen plaats wanneer geen extra ondersteuning nodig is. Bij de Haviken is zeer beperkt ruimte.