Continurooster

Op De Hobbitburcht hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Junis Kinderopvang helpt ons met de organisatie van het continurooster. Zij zorgen zij voor pedagogisch medewerkers en overblijfkrachten, die samen met de leerkrachten de middagpauze organiseren. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage van € 120,00 per schooljaar gevraagd. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een betalingsverzoek.

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn de volgende groepen gesloten voor zij-instroom: 

Batenstein: 
Groep 3, 5, 6 en 7. In groep 2 is beperkte instroom mogelijk en zullen de ondersteuningsbehoeften doorslaggevend zijn. 

Havixhorst: 
Groep 4, 6, 7 en 8.