Ouderbijdrage

Om extra activiteiten te kunnen organiseren, waarvoor de bekostiging van de overheid niet toereikend is, vragen we aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. Denkt u aan activiteiten als het Sinterklaas- en Kerstfeest, sporttoernooien, bijzondere projecten etc. 

De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar om alle evenementen te kunnen bekostigen, wordt deze bijdrage wel op prijs gesteld. De inning geschiedt door middel van een factuur van de OR. Als u de ouderbijdrage wel wilt, maar niet kunt betalen, verzoeken we u ieder schooljaar contact op te nemen met de directie. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn de volgende groepen gesloten voor zij-instroom: 

Batenstein: 
Groep 3, 5, 6 en 7. In groep 2 is beperkte instroom mogelijk en zullen de ondersteuningsbehoeften doorslaggevend zijn. 

Havixhorst: 
Groep 4, 6, 7 en 8.