Ouderraad


Wie zitten er in de OR?
Oudergeleding
Voorzitter: Kimberley Hilbrant
Secretaris: Kinga Marton
Penningmeester: Kelly Hager
Lid: Robert van Egmond

Personeelsgeleding (namens het team)
Michelle Mos
Alma van der Zon

Heeft u een vraag voor de OR? Mail dan naar or.hobbitburcht@morgenwijzer.nl  

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn de volgende groepen gesloten voor zij-instroom: 

Batenstein: 
Groep 3, 5, 6 en 7. In groep 2 is beperkte instroom mogelijk en zullen de ondersteuningsbehoeften doorslaggevend zijn. 

Havixhorst: 
Groep 4, 6, 7 en 8.