Opleiden in school

Op onze school werken wij nauw samen met Pabo Hogeschool Leiden. Naast de mogelijkheid voor het stagelopen van studenten op onze school, fungeren wij als opleidingsschool binnen het project Samen Opleiden. Binnen dit traject lopen studenten meer stage in de praktijk en leiden wij, op onze school, studenten in samenwerking met de Pabo mee op tot leerkrachten. Dat betekent dat de studenten vanuit dit traject meer stagelopen dan reguliere studenten en wij deze studenten ook meenemen in het gehele programma van hun mentor (de leerkracht in de groep). Dat betekent dat zij ook welkom zijn bij onze vergaderingen, aansluiten in werkgroepen, oudergesprekken bijwonen, etc. U kunt ze dus op allerlei momenten tegenkomen in school.

Door Opleiden in de school hopen wij een steen bij te dragen aan studenten die na 4 jaar Pabo echt klaar zijn voor de praktijk! Zie de tekening van Opleiden in de school waarin u kunt zien dat studenten echt worden gematcht aan de opleidingsschool aan de hand van hun leervragen, welke uitdagingen zij allemaal ondervinden tijdens hun studie en stage en waartoe wij opleiden.

 

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn de volgende groepen gesloten voor zij-instroom: 

Batenstein: 
Groep 3, 5, 6 en 7. In groep 2 is beperkte instroom mogelijk en zullen de ondersteuningsbehoeften doorslaggevend zijn. 

Havixhorst: 
Groep 4, 6, 7 en 8.