Verlofaanvraag

Voor het aanvragen van verlof, vult u onderstaand formulier 'Vrijstelling schoolbezoek' in.
Dit formulier moet minimaal 4 weken voor de bedoelde datum of periode ingeleverd worden bij de directie.

Formulier vrijstelling schoolbezoek

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn de volgende groepen gesloten voor zij-instroom: 

Batenstein: 
Groep 3, 5, 6 en 7. In groep 2 is beperkte instroom mogelijk en zullen de ondersteuningsbehoeften doorslaggevend zijn. 

Havixhorst: 
Groep 4, 6, 7 en 8.