Missie en visie

Onze missie
Wij zijn de school met PIT!
PIT staat voor Persoonlijke Investering in de Toekomst.
Wij nemen onze missie serieus; daarom hebben wij deze in ons logo gesymboliseerd. De figuurtjes staan symbool voor onze leerlingen (‘Hobbits’) en de poort is de toegang tot de kern van onze taak: onderwijs geven. 

Onze visie
We kiezen bewust voor gecombineerde kleutergroepen en werken indien mogelijk met jaargroepen vanaf groep 3.

Onze visie wordt met de vijf kantelen van ons logo gevisualiseerd:

  • Kanteel 1: veilige en gezonde leeromgeving
  • Kanteel 2: lerend ontwikkelen
  • Kanteel 3: specifieke ondersteuning
  • Kanteel 4: ouders/verzorgers
  • Kanteel 5: omgevings- en maatschappijgericht

In ons schoolplan wordt onze visie verder uitgelegd.

Informatie voor nieuwe ouders

De Hobbitburcht is de school met PIT! PIT staat voor Professionele Investering in de Toekomst.
Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn de volgende groepen gesloten voor zij-instroom: 

Batenstein: 
Groep 3, 5, 6 en 7. In groep 2 is beperkte instroom mogelijk en zullen de ondersteuningsbehoeften doorslaggevend zijn. 

Havixhorst: 
Groep 4, 6, 7 en 8.